Прочие объявления

Объявление

 

ПО ПОДБОРУ УСТАНОВОК УЭЦН НА СКВАЖИНАХ

АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» НГДУ «ЖЫЛЫОЙМУНАЙГАЗ» 

 

Настоящим АО «Эмбамунайгаз» (далее – Общество) извещает Вас о начале проведения опытно-промышленных испытаний по подбору установок УЭЦН на скважинах Общества по НГДУ «Жылыйомунайгаз» (далее – ОПИ).

Согласно данному ОПИ каждый желающий участник должен будет подать соответствующую заявку путем направления соответствующего официального письма уведомления в срок не позднее до 15.08.2022 года включительно. Также информацию необходимо продублировать на электронный адрес: a.keremkulov@emg.kmgep.kz.

По результатам сформированного списка участников будет проведено совещание, на котором будут обсуждены все детали ОПИ (программа, технические спецификации, условия ОПИ и т.д.).

 

Хабарландыру

ҰҢҒЫМАЛАРДАҒЫ УЭЦН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ІРІКТЕУ БОЙЫНША

«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ «ЖЫЛЫОЙМҰНАЙГАЗ» МГӨБ 

 

        Осы хат арқылы «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – қоғам) мұнай өнеркәсібі үшін "Жылыоймұнайгаз" МГӨБ бойынша Қоғамның ұңғымаларында ЭЦС қондырғыларын іріктеу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізудің (бұдан әрі – ТӨС) басталғаны туралы хабарлайды.

        Осы ТӨС сәйкес әрбір ниет білдірген қатысушы 15.08.2022ж дейінгі мерзімде тиісті ресми хабарлама хатын жолдау арқылы тиісті өтінім беруге тиіс. Сондай-ақ, ақпаратты электрондық мекен-жайға жіберу қажет: a.keremkulov@emg.kmgep.kz.

         Қатысушылардың қалыптастырылған тізімінің нәтижелері бойынша кеңес өткізілетін болады, онда ТӨС -дың барлық бөлшектері (бағдарлама, техникалық ерекшеліктер, ТӨС шарттары және т.б.) талқыланатын болады.