Прочие объявления

Пайдаланылмайтын, тоқтап тұрған құбырларды сату туралы хабарландыру


«Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) өндірісте өз ресурсын пайдаланған, жер астындағы және Қоғамның келісімшарттық аумағында салынған, мынадай техникалық сипаттамалары бар пайдаланылмайтын, істен шыққан құбырларды сату туралы хабарлайды:

 •  Құбырлардың диаметрлері: 89 мм-ден 219 мм-ге дейін.
 • Орналасқан жері мен ұзындығы: шамамен 7 125 метр.

Жылыой ауданы - 5 665 м,

Мақат ауданы -  1 460 м.

Негізгі құралдардың атауы мен көлемі қоса беріледі.

Мүдделі компаниялар пайдаланылмаған құбырды сатып алу үшін 1 тоннаға коммерциялық түпкілікті баға ұсынуы керек.

Мүдделі компанияларға қойылатын талаптар: Істен шыққан құбырларды тексеру, демонтаждау, кәдеге жарату, бүлінген жерлерін ремедиациялау бойынша барлық тиісті жұмыстарды орындау ақысыз және 2021 жылғы 29 сәуірдегі № 202 Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бұйрығымен бекітілген, «Объектілерді ғимараттар мен құрылыстарды бұзу) кәдеге жаратудан кейінгі жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешім беру қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 

Мүдделі компанияларда мыналар болуы керек:

 • жобалау, құрылыс-монтаждау, инжинирингтік қызметтерді, сараптама жұмыстарын ұсынатын тұлғалардан рұқсаттар (лицензия, сарапшылық сертификаттар, аккредиттеу туралы куәлік).

Бөлшектелген, істен шыққан құбырларды сатудың болжамды бағасы төмендегідей шығындарды қамтуы керек:

 • ҚОӘБ учаскесін қоса алғанда, ескірген құбырларды қайта орнату үшін тиісті жобалық-сметалық құжаттарды дайындау.
 • Пайдаланылмайтын құбырларды қайта орнату.
 • Өлшеу.
 •  «Ембімұнайгаз» АҚ келісілген аумағынан газ құбырларын алу.
 • Барлық қажетті рұқсаттарды ескере отырып, барлық қалған қалдықтарды жою.
 • Барлық қалған қалдықтарды жою.
 • Аумақтың топырағын қалпына келтіру.

Тіркеу үшін желімделген конверттерге салынған өтінімдер «Ембімұнайгаз» АҚ кеңсесінде 2023 жылдың шілде айының 27 жұлдызына дейін Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1 мекенжайы бойынша қабылданады.

Қосымша

 


 

Объявление о продаже неиспользуемых бездействующих трубопроводов


АО «Эмбамунайгаз» (далее – Общество) объявляет о продаже неиспользуемых бездействующих трубопроводов, отработавших свой ресурс в производстве, находящихся под землей, и проложенных на контрактной территории Общества, со следующими техническими характеристиками:

 • Диаметры трубопроводов: от 89 мм до 219 мм.
 • Расположение и Длина: около 7 125 метров.

Жылыойский - 5 665 м,

Макатский район - 1 460 м.

Наименование и протяженность основных средств прилагается.

Заинтересованные компании должны предложить коммерческую окончательную цену за 1 тонну для покупки неиспользуемого трубопровода.

Требование для заинтересованных компаний: Выполнение всех сопутствующих работ по обследованию, демонтажу, утилизации бездействующих трубопроводов, ремедиации нарушенных земель должно осуществляться на безвозмездной основе и в соответствии с «Правилами выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений), утвержденной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.04.2021г. № 202.

У заинтересованных компаний необходимо наличие:

 • разрешительных документов (лицензия, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации) у лиц, осуществляющих проектные, строительно-монтажные, инжиниринговые услуги, экспертные работы.

Предлагаемая цена реализации демонтированных бездействующих трубопроводов должна включать следующие расходы:

 • Подготовка соответствующей проектно-сметной документации для повторной установки вышедших из употребления трубопроводов, включая раздел ОВОС.
 • Повторная установка неиспользуемых трубопроводов.
 • Измерение.
 • Отвод газопроводов с согласованной территории АО «Эмбамунайгаз».
 • Утилизация всех оставшихся отходов с учетом всех необходимых разрешительных документов.
 • Восстановление почвы территории.

Заявки в запечатанных конвертах для регистрации принимаются в офисе АО «Эмбамунайгаз» в канцелярии до 27 июля 2023 года по адресу: г.Атырау, ул. Валиханова, 1.

Приложение

 


 

МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНЕ АРНАЛҒАН  ХИМИЯЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРДІ ЫҚТИМАЛ ЖЕТКІЗУШІЛЕР МЕН ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ҚАПЕРІНЕ!!!


Осы хабарлама арқылы «Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі – ЕМГ) мұнай өнеркәсібі үшін қажетті химиялық реагенттерді өндірушілер/жеткізушілерге ЕМГ нысандары үшін қысқы-жазғы кезеңге арналған мұнай дайындау деэмульгаторларына лабораториялық сынақ жүргізуге қатысу мүмкіндігін қарауды ұсынады.

Барлық жұмыстар МГ нысандары үшін мұнай дайындау деэмульгаторын (бұдан әрі – ДЭ) таңдау бағдарламасына сай, сондай-ақ «КазМунайГаз» ҰК АҚ ДЗО-на химиялық реагенттерді енгізу және кіріс бақылауын, сынақ жүргізу, таңдауды ұйымдастыру қағидасына» сәйкес жүргізілетін болады.

Жоғарыда айтиылғандарға байланысты, Сізден төмендегі ақпаратты 07.08.2023 жылы сағат 14.00-ге дейін беруді сұраймыз («Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаменті, Айтимов Н.Б., тел.: +7 (7122)76-19-02, e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz.),

атап айтқанда:

 1. Деэмульгатордың өнеркәсіптік көлемін жеткізуді қамтамасыз ету үшін, өндірістік базаның бары туралы (өндірістік қуатты) растаушы құжаттар;
 2. ДЭ-де хлорорганикалық қоспалардың жоқтығы туралы кепілдік міндеттемелері және паспорт.
 3. Аттестацияланған химиялық лабораторияның бары туралы растаушы құжаттар;
 4. Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік немесе оны қолдануға берілетін рұқсат;
 5. Квалификациялы қызметкерлердің барын растау (қызметтік куәліктерін,  квалификациясын және т.б. тапсыру);
 6. «ЕМГ» АҚ-ның нысандарында Бағдарламаға сай мұнай дайындау үшін деэмульгаторға лабораториялық сынақ жүргізуге қатысуға берілетін келісім –хат, 1  тонна деэмульгатордың құны көрсетілген.

 

ЕМГ нысандарындағы деэмульгаторларға лабораториялық сынақ лабораториялық сынақ жүргізуге келісім берген өндіруші/жеткізушілермен, Бағдарламаға сай кезек тәртібімен (жұмысшы топ шешімі бойынша) жүргізілетінін айта кеткен жөн. Барлық лабораториялық сынақтар аяқталған соң, қолға тиген технологиялық нәтижелер мен қорытындылар негізінде, деэмульгаторлардың пайдаланылуы бойынша экономикалық тиімділік есебі жүргізілетін болады. 

 

Ескертпе:

1. Ақпаратты толық бермеген, болмаса ақпаратты көрсетілген мерзімге мүлде бермеген өндіруші/жеткізуші лабораториялық сынаққа қатысудан шеттетіледі.

2. Лабораториялық сынақтар «КМГ Инжиниринг» ЖШС Атыраудағы филиалының күшімен ДЭ өндіруші/жеткізуші есебінен, «КМГ Инжиниринг»  ЖШС мен жеткізуші арасында жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады (шарт мәселесі бойынша флюидтерді зерттеу департаментінің директоры– А.Измайлова шұғылданады. 

Электронды почтасы: A.Izmailova@kmge.kz

Байланыс номері: + 7 777 180 91 11

Жұмыс телефоны: +7 (712)231 89 39;

3. ДЭ лабораториялық сынағы үшін оң нәтиже/қорытындыны базалық бағадан төмендетпей алған жағдайда, өндіруші/жеткізуші тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақ жүргізуге жіберіледі.

4. ДЭ өндіруші/жеткізуші жұмыскерінің және автокөлігінің Қоғамның өндірістік нысандары орналасқан келісімді территориясына кіруіне. 

 

Қосымша: «Ембімұнайгаз» АҚ-ның нысандарында (ППН Прорва, ППН Қисымбай, ППН С. Балғымбаев, ППН Кенбай, ППН Қарсақ) мұнай дайындау үшін  деэмульгатор таңдау. 

ПОСТАВЩИКАМ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Настоящим обращением АО «Эмбамунайгаз» (далее-ЭМГ) предлагает производителям/поставщикам химических реагентов для нефтяной промышленности рассмотреть возможность участия в проведении лабораторных испытаний деэмульгаторов подготовки нефти на объектах ЭМГ для зимнего-летного периода.

Все работы будут проводиться согласно программе подбора деэмульгатора (далее-ДЭ) для подготовки нефти на объектах ЭМГ, а также в соответствии с «Правилами организации подбора, проведения испытаний, внедрение и входной контроль химических реагентов в ДЗО АО НК «КазМунайГаз».

В связи с вышеизложенным, просим Вас предоставить нижеследующую информацию, в срок до 14.00ч. 07.08.2023 года (АО «Эмбамунайгаз» департамент добычи нефти и газа, Айтимов Н.Б., тел.: +7 (7122)76-19-02, + 7 701 169 05 55.  e-mail: N.Aitimov@emg.kmgep.kz .).

а именно:

 1. Подтверждающие документы о наличии производственной базы (производственной мощности) для обеспечения поставки промышленных объемов деэмульгатора;
 2. Гарантийные обязательства и паспорт об отсутствии хлорорганических соединений в ДЭ.
 3. Подтверждающие документы о наличии аттестованной химической лаборатории;
 4. Свидетельство о регистрации химической продукции или разрешение на применение;
 5. Подтвердить наличие квалифицированных сотрудников (представить служебные удостоверения, квалификацию и т.п.);
 6. Письмо - согласие на участие в лабораторных испытаниях деэмульгатора для подготовки нефти на объектах АО «ЭМГ» согласно Программе, с указанием стоимости за 1 тонну деэмульгатора.

Стоит отметить, что лабораторные испытания деэмульгаторов на объектах ЭМГ будет проводиться с компаниями производителями/поставщиками, которые согласны провести лабораторные испытания, в порядке очереди, согласно Программы (по решению рабочей группы). После завершения всех лабораторных испытаний, на основании полученных технологических результатов и заключений, будет произведен расчет экономической эффективности по применению деэмульгаторов. 

 

Примечание:

1. Производитель/поставщик, предоставивший не полную информацию, либо вовсе не предоставивший информацию в указанный срок, будет отстранен от участия в лабораторных испытаниях.

2. Лабораторные испытания осуществляются силами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» за счет производителя/поставщика ДЭ, после заключения договора между ТОО «КМГ Инжиниринг» и поставщиком (по вопросу договора обращаться директору департамента исследования флюидов – Измайловой А.
Электронный почта: A.Izmailova@kmge.kz

Контактный номер: + 7 777 180 91 11

Рабочий телефон: 8 (712)231 89 39;

3. В случае получения положительных результатов/заключения лабораторных испытаний не ниже базового ДЭ, производитель/поставщик будет допущен к опытно-промышленным испытаниям.
4. Допуск работников и автотранспорта производителя/поставщика ДЭ на контрактную территорию производственных объектов Общества. 

 

Приложения: Подбор деэмульгатора для подготовки нефти на объектах АО «Эмбамунайгаз» (ППН Прорва, ППН Кисимбай, ППН С. Балгимбаев, ППН Кенбай, ППН Карсак ).