Прочие объявления

Пайдаланылмайтын, тоқтап тұрған құбырларды сату туралы хабарландыру

 

«Ембімұнайгаз» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) өндірісте өз ресурсын пайдаланған, жер астындағы және Қоғамның келісімшарттық аумағында салынған, мынадай техникалық сипаттамалары бар пайдаланылмайтын, істен шыққан құбырларды сату туралы хабарлайды:

 •  Құбырлардың диаметрлері: 73 мм-ден 273 мм-ге дейін.
 • Орналасқан жері мен ұзындығы: шамамен 25 027 метр.

Исатай ауданы                 -        7 136 м,

Жылыой ауданы              -        3 082 м,

Мақат ауданы                  -        14 809 м.

Мүдделі компаниялар пайдаланылмаған құбырды сатып алу үшін  1 тоннаға коммерциялық түпкілікті баға ұсынуы керек.

Мүдделі компанияларға қойылатын талаптар: Істен шыққан құбырларды тексеру, демонтаждау, кәдеге жарату, бүлінген жерлерін ремедиациялау бойынша барлық тиісті жұмыстарды орындау ақысыз және 2021 жылғы 29 сәуірдегі № 202 Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бұйрығымен бекітілген, «Объектілерді ғимараттар мен құрылыстарды бұзу) кәдеге жаратудан кейінгі жұмыстар кешенін жүргізу туралы шешім беру қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.  

Мүдделі компанияларда мыналар болуы керек:

 • жобалау, құрылыс-монтаждау, инжинирингтік қызметтерді, сараптама жұмыстарын ұсынатын тұлғалардан рұқсаттар (лицензия, сарапшылық сертификаттар, аккредиттеу туралы куәлік) болуы қажет. 

Бөлшектелген, істен шыққан құбырларды сатудың болжамды бағасы төмендегідей шығындарды қамтуы керек:

 • ҚОӘБ учаскесін қоса алғанда, ескірген (пайдаланудан шыққан) құбырларды қайта құбырларды қайта орнату үшін тиісті жобалық-сметалық құжаттарды (таратудан кейін) дайындау; қажет болған жағдайда техникалық тексеру жүргізу.
 • Жергілікті атқарушы органнан таратудан кейінгі объектілер бойынша бөлшектеу жұмыстарына рұқсат беру құжаттарын алу.
 • Өлшеу.
 • Барлық қажетті рұқсаттарды ескере отырып, барлық қалған қалдықтарды жою.
 • Аумақтың топырағын қалпына келтіру. 

Тіркеу үшін желімделген конверттерге салынған өтінімдер «Ембімұнайгаз» АҚ кеңсесінде 2024 жылдың 05 сәүіріне дейін Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1 мекенжайына «Мұнай және газ өндіру басқармасы үшін» деген белгісімен қабылданады. 

 


 

Объявление о продаже неиспользуемых бездействующих трубопроводов 

 

АО «Эмбамунайгаз» (далее – Общество) объявляет о продаже неиспользуемых бездействующих трубопроводов, отработавших свой ресурс в производстве, находящихся под землей, и проложенных на контрактной территории Общества, со следующими техническими характеристиками:

 • Диаметры трубопроводов: от 73 мм до 273 мм.
 • Расположение и Длина: около 25 027 метров.

Исатайский район           -        7 136 м,

Жылыойский район        -        3 082 м,

Макатский район            -        14 809 м

Заинтересованные компании должны предложить коммерческую окончательную цену за 1 тонну для покупки неиспользуемого трубопровода. 

Требование для заинтересованных компаний: Выполнение всех сопутствующих работ по обследованию, демонтажу, утилизации бездействующих трубопроводов и ремедиации нарушенных земель должно осуществляться на безвозмездной основе и в соответствии с «Правилами выдачи решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос зданий и сооружений)», утвержденной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 29.04.2021г. № 202. 

У заинтересованных компаний необходимо наличие:

 • разрешительных документов (лицензия, аттестаты эксперта, свидетельство об аккредитации) на осуществление проектных, строительно-монтажных, инжиниринговых услуг, экспертных работ. 

Предлагаемая цена реализации демонтированных бездействующих трубопроводов должна включать следующие расходы:

 • Подготовка соответствующей проектно-сметной документации (пост-ликвидации) в случае повторной установки вышедших из употребления трубопроводов, включая раздел ОВОС; при необходимости проведение технического обследования.
 • Получение от местного исполнительного органа разрешительной документации на демонтажные работы по объектам пост-ликвидации;
 • Измерение.
 • Утилизация всех оставшихся отходов с учетом всех необходимых разрешительных документов.
 • Реновация почвы территории. 

Заявки в запечатанных конвертах для регистрации принимаются в офисе АО «Эмбамунайгаз» в канцелярии до 05 апреля 2024 года по адресу: г.Атырау, ул. Валиханова, 1 с пометкой «Для Департамента добычи нефти и газа».

 


Хабарландыру


«Ембімұнайгаз» АҚ голланд әдісімен аукцион өткізу арқылы автокөлік құралдары мен арнайы техниканы сату бойынша сауда-саттықтың өткізілетіні туралы хабарлайды.  


Лот

Лоттың атауы

Мемномер

Шыққан жылы

Баланста ұстаушы

Бастапқы бағасы, тенге

Бағаның төмендеу барысы, тенге (голланд әдісі)

Кепілдік жарна, тенге

1

Т-9.01Я1БР-1.01. Трактор бульдозер

AED 778 E

2012

"ЖайыкМГ" МГӨБ

2 000 000

50 000

200 000

2

ГАЗ-33086

358 АР06

2016

"ЖылыойМГ" МГӨБ

4 394 700

50 000

200 000

3

Урал 4320 58401-0000010(аис)

 385AD06

2009

"ЖылыойМГ" МГӨБ

7 290 000

50 000

200 000

4

Маз 630300

410АВ06

2010

"ЖылыойМГ" МГӨБ

10 260 000

50 000

200 000

5

Автогрейдер ГС-250

Е246АНD

2012

"ЖылыойМГ" МГӨБ

1 000 000

50 000

200 000

6

Прицеп-Цистерна

74-55 ED

2009

"КайнарМГ" МГӨБ

1 691 100

50 000

200 000

7

Прицеп-Цистерна Пц-9

04 ABA06

2012

"КайнарМГ" МГӨБ

1 555 200

50 000

200 000

8

TEREX-860 SX

044ЕАВ

2009

"КайнарМГ" МГӨБ

7 560 000

50 000

200 000

9

Автомай құюшы АТЗ66062-13

213АА06

2012

"КайнарМГ" МГӨБ

10 237 500

50 000

200 000

10

Урал 4320

E 843 BV

2005

"КайнарМГ" МГӨБ

5 670 000

50 000

200 000

11

КАМАЗ 53228-1960-15

E 803 BV

2009

"КайнарМГ" МГӨБ

4 053 600

50 000

200 000

12

Прицеп 4671d3

87BDA06

2015

"ДоссорМГ" МГӨБ

1 691 100

50 000

200 000

13

Ko-505a

051 AD06

2012

"ДоссорМГ" МГӨБ

6 156 000

50 000

200 000

14

КАМАЗ 6520-26012-73

648AE06

2013

"ДоссорМГ" МГӨБ

5 292 000

50 000

200 000

15

Автогрейдер ГС-250

АНD 196 Е

2012

"ДоссорМГ" МГӨБ

1 000 000

50 000

200 000

16

T10MБ0121-1 ПТП-40

AHD 192 E

2011

"ДоссорМГ" МГӨБ

2 600 000

50 000

200 000

17

Көтергіш ПТП-40 Т-170Б

AHD203E

2005

"ДоссорМГ" МГӨБ

2 600 000

50 000

200 000

18

Toyota Land Cruiser

Е 007 AW

2006

ЕМЭБ

9 546 800

50 000

200 000

19

Toyota Land Cruiser 100 Gx

Е 070 ВС

2003

ЕМЭБ

5 088 900

50 000

200 000

20

Урал 432007-0111-10

925AA06

2000

ЕМЭБ

2 025 000

50 000

200 000

21

Паз 32053

052AA06

2008

ЕМЭБ

683 100

50 000

200 000

22

УАЗ 390945-360

926AA06

2012

ЕМЭБ

248 400

50 000

200 000

23

Hyundai County

453AL06

2015

ЕМЭБ

7 520 000

50 000

200 000

24

Hyundai County

455AL06

2015

ЕМЭБ

7 520 000

50 000

200 000

Әлеуетті сатып алушылардың АКҚ және АТ – ны қарау кестесі:

2023 жылғы 11 қаңтар мен 31 қаңтар аралығында  «Ембімұнайгаз» АҚ-ның төменде көрсетілген өндірістік құрылымдық бөлімшелерінде:

- «Жайыкмунайгаз» МГӨБ келесі мекен-жайы бойынша: Атырау облысы, Исатай ауданы, п. Аққыстау ГСТ С.Балгимбаев к/о (Атырау қаласынан арақашықтығы 100 км). Жауапты жұмыскер – Сагынгалиев Айхан Ламихаевич –  колонна бастығы (тел.: 87775000221);

- «Жылыоймунайгаз» МГӨБ келесі мекен-жайы бойынша: Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. (Атырау қаласынан арақашықтығы 230 км). Жауапты жұмыскерлер: КҚТ басшысы –  Иманов Махамбет Узганович  (тел.: 8 702 344 58 80, 8 777 500 40 22); Құлсары АКжАТК бастығы – Кулбалиев Талгат (тел.:8 771 111 21 72, 8 778 111 21 72), Прорва АКжАТК бастығы – Саргожиев Багытжан (тел.: 8 702 210 08 95, 8 771 076 70 70);

- «Кайнармунайгаз» МГӨБ келесі мекен-жайы бойынша: Атырау облысы, Кызылқоға ауданы, Жамансор в/п МТҚ қоймасы (Атырау қаласынан арақашықтығы 180 км). Жауапты жұмыскерлер: ГТО жетекшісі– Ризуанов Елеусин Садихович (тел.: 8 777 775 27 00), АКжАТК бастығы – Шынгысов Каримолла Рахметович (тел.: 8777 500 80 14), АТБ және АТ бастығының орынбасары - Аманиязов Жаксыбек Токтабаевич (тел.: 8 777 754 08 20);

- «Доссормунайгаз» МГӨБ келесі мекен-жайы бойынша: Атырау облысы, Макат ауданы. п. Доссор МТҚ қоймасы (Атырау қаласынан арақашықтығы 90 км). Жауапты жұмыскерлер: көлік жөніндегі 1 категориялы  инженер – Мұхамбетжанов Берік (тел.: 8 771 868 86 86), АТБ және АТ  бастығы - Қазиев Мақсот (8 777 775 01 82), АТБ және АТ бастығының орынбасары - Қалиев Нұрлан (8 771 209 90 01);

- «Ембімұнайэнерго» басқармасы келесі мекен-жайы бойынша: Атырау облысы, Атырау қ., Өндірістік зона, Телемұнара аумағы АКжАТК (гараж)  (Атырау қаласынан арақашықтығы 5 км). Жауапты жұмыскер – механик – Бисешов Малик Болатұлы (тел.: +7 777 664 03 01, +7 701 344 25 50)

Голланд әдісімен аукцион өткізілетін күн – «31» қаңтар 2024 жыл сағат 10-00  Өткізілетін мекен-жайы: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1,  «Ембімұнайгаз» АҚ ғимараты, каб.414. Аукционға қатысу үшін аукцион билеттерін алу және әлеуетті сатып алушыларды (аукцион қатысушыларын) тіркеу 2024 жылы «31» қаңтар күні сағат 8-30 бен 9-30 аралығында «Ембімұнайгаз» АҚ ғимаратының 809 кабинетінде жүргізіледі.

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген мекенжайға хабарласуға болады: 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1, «Ембімұнайгаз» АҚ ғимараты, каб. 809, тел. 8(7122) 76-47-53. 

Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін «29» қаңтар 2024 жылға дейін (қоса есептегенде) беру қажет: 

1) еркін формада қатысушының лоты (лоттары) көрсетіліп ресімделген, голланд әдісімен аукционға қатысу жөніндегі сұраным;

2) қатысушының болмаса қатысушы өкілінің жеке басын куәландыратын паспорты немесе жеке құжатының көшірмесі;

3) шоттың бар екендігі туралы екінші деңгейдегі банктен анықтаманың көшірмесі (20-санды IBAN шоты);

4) өкілдің аукционға қатысу құқығын және аукционға әлеуетті қатысушының атынан құжаттарға қол қоюға өкілеттігін куәландыратын құжат (сенімхат);

5) банк растаған, кепілдік жарнаны енгізгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы немесе көшірмесі;

Заңды тұлғалар жарғының нотариуспен куәландырылған көшірмесін (барлық енгізілген өзгертулері және толықтыруларымен), заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлікті, құрылтайшылар құрамы туралы құрылтайшылар шартынан үзіндіні (акционерлік қоғамдар үшін – аукцион өткізілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей бағалы қағаздарды (жай акциялар) ұстаушылар реестрінен үзінді) қосымша тапсырады.

Кепілдік жарна «Ембімұнайгаз» АҚ-ның есептік шотына ақша аудару арқылы төленеді: БИН 120 240 021 112, ИИК KZ876 010 141 000 156 926  «Қазақстан Халық банкі» АҚ-нда Атырау қ., SWIFT BIC: HSBKKZKX, ОКПиО 51418669, ОКЭД 06100, Кбе 17, КНП 119. Мүлік үшін төлем жүргізу шарты – сатып алу-сату шартына қол қойылған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде біржолғы төлем.

 


 

 «Ембімұнайгаз» АҚ голланд әдісімен төменде көрсетілген активтерді сататыны туралы хабарлайды:


1)   Ротор жинауға арналған құрал голланд əдісімен аукцион өткізу арқылы сатылады. Орналасқан мекен-жайы: Атырау қаласы, Бірлік ауылы, өндірістік аймақ, телемұнара аумағы, «Ембімұнайэнерго» басқармасы.

Бастапқы баға – 877 400 тенге.

Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна – 100 000 тенге.

Бағаның өсу барысы – 50 000 тенге.

2)   Электр қозғалтқыштарын сынау стенді (250А 380В) голланд əдісімен аукцион өткізу арқылы сатылады. Орналасқан мекен-жайы: Атырау қаласы, Бірлік ауылы, өндірістік аймақ, телемұнара аумағы, «Ембімұнайэнерго» басқармасы.

Бастапқы баға – 27 915 000 тенге.

Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна – 200 000 тенге.

Бағаның өсу барысы – 50 000 тенге.

3)   Электр қозғалтқыштары мойынтіректерін бөлшектеу стенді голланд əдісімен аукцион өткізу арқылы сатылады. Орналасқан мекен-жайы: Атырау қаласы, Бірлік ауылы, өндірістік аймақ, телемұнара аумағы, «Ембімұнайэнерго» басқармасы.

Бастапқы баға – 8 522 000 тенге.

Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна – 200 000 тенге.  

Бағаның өсу барысы – 50 000 тенге.

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген мекенжайға хабарласуға болады: Атырау қаласы, Бірлік ауылы, өндірістік аймақ, телемұнара аумағы, «Ембімұнайэнерго» басқармасы. «Ембімұнайэнерго» басқармасынан жауапты жұмыскері: учаске бастығы – Айтжанов Куандык Абишкалиевич, тел. 8 (7122) 99-33-61, 8 771 868 4919.


 «Ембімұнайгаз» АҚ голланд әдісімен төменде көрсетілген негізгі жабдықтарды сататыны туралы хабарлайды:


Негізгі жабдықтар атауы

Бастапқы бағасы   

Бағаның төмендеу барысы (голланд. әдісі)

Кепілдік жарна мөлшері

Орналасқан мекен - жайы

Жауапты жұмыскер

1

Центрифуга

249 400

15 000

50 000

Жылыой ауданы Прорва вахталық қалашығы

Нургалиева Айгуль

8776 063 59 80

2

Центрифуга

249 400

15 000

50 000

3

Кептіру-зарарсыздандыру шкафы ШСС-80

1 800

100

500

4

Құралдарға арналған портативті стерилизациялық Автоклав 30л 132С

68 400

5 000

30 000

5

Құралдар/материалдарды стерилизациялауға арналған құрғақ ыстық ауалы шкаф 40л 180

15 900

1 000

5 000

6

Көлеңкесіз операциялық шам, жылжымалы

74 600

5 000

15 000

7

Үлкейткіш әйнегі бар қарау шамы, жылжымалы

120 000

10 000

30 000

8

Үлкейткіш әйнегі бар қарау шамы, жылжымалы

120 000

10 000

30 000

9

Үлкейткіш әйнегі бар қарау шамы, жылжымалы

120 000

10 000

30 000

10

Үлкейткіш әйнегі бар қарау шамы, жылжымалы

120 000

10 000

30 000

11

Кептіру машинасы

105 000

5 000

30 000

12

Кептіру машинасы

105 000

5 000

30 000

13

Үтіктеу катогі

33 800

3 000

10 000

14

Роликті үтіктеу қондырғысы

169 300

10 000

40 000

15

Кір жуатын машина Л-25-211

37 200

3 000

10 000

16

Кір жуатын машина Kindy Китай

191 200

10 000

30 000

17

Кір жуатын машина Kindy Китай

191 200

10 000

30 000

18

Кір жуатын машина загр.18кг қондырғысымен

263 800

15 000

25 000

19

Үтіктеу катогі

120 000

10 000

30 000

Жылыой ауданы, Терен өзек кен орны, Терен өзек жатақханасы

Иргалиева Айгуль

8 705 105 24 67

20

Роликті үтіктеу қондырғысы

33 800

3 000

10 000

Жылыой ауданы, Қисымбай кен орны,  Қисымбай жатақханасы

Кабделов Ерлан

8 702 606 21 88

Қосымша ақпарат алу үшін кестеде көрсетілген мекен-жайға немесе жауапты жұмыскерге хабарласуыңызға болады.

Голланд әдісімен аукцион өткізілетін күн – «31» қаңтар 2024 жыл сағат 15-00  Өткізілетін мекен-жайы: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1,  «Ембімұнайгаз» АҚ ғимараты, каб.414. Аукционға қатысу үшін аукцион билеттерін алу және әлеуетті сатып алушыларды (аукцион қатысушыларын) тіркеу 2024 жылы «31» қаңтар күні сағат 14-00 бен 14-30 аралығында «Ембімұнайгаз» АҚ ғимаратының 809 кабинетінде жүргізіледі.

Қосымша ақпарат алу үшін көрсетілген мекенжайға хабарласуға болады: 060002, Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі, 1, «Ембімұнайгаз» АҚ ғимараты, каб. 809, тел. 8(7122) 76-47-53. 

Аукцион қатысушысы ретінде тіркелу үшін «29» қаңтар 2024 жылға дейін (қоса есептегенде) беру қажет: 

1) еркін формада қатысушының лоты (лоттары) көрсетіліп ресімделген, голланд әдісімен аукционға қатысу жөніндегі сұраным;

2) қатысушының болмаса қатысушы өкілінің жеке басын куәландыратын паспорты немесе жеке құжатының көшірмесі;

3) шоттың бар екендігі туралы екінші деңгейдегі банктен анықтаманың көшірмесі (20-санды IBAN шоты);

4) өкілдің аукционға қатысу құқығын және аукционға әлеуетті қатысушының атынан құжаттарға қол қоюға өкілеттігін куәландыратын құжат (сенімхат);

5) банк растаған, кепілдік жарнаны енгізгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы немесе көшірмесі;

Заңды тұлғалар жарғының нотариуспен куәландырылған көшірмесін (барлық енгізілген өзгертулері және толықтыруларымен), заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлікті, құрылтайшылар құрамы туралы құрылтайшылар шартынан үзіндіні (акционерлік қоғамдар үшін – аукцион өткізілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей бағалы қағаздарды (жай акциялар) ұстаушылар реестрінен үзінді) қосымша тапсырады.

Кепілдік жарна «Ембімұнайгаз» АҚ-ның есептік шотына ақша аудару арқылы төленеді: БИН 120 240 021 112, ИИК KZ876 010 141 000 156 926  «Қазақстан Халық банкі» АҚ-нда Атырау қ., SWIFT BIC: HSBKKZKX, ОКПиО 51418669, ОКЭД 06100, Кбе 17, КНП 119. Мүлік үшін төлем жүргізу шарты – сатып алу-сату шартына қол қойылған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде біржолғы төлем.

 


 

Объявление


АО «Эмбамунайгаз» сообщает о проведении торгов по реализации автотранспортных средств и спецтехники путем проведения аукциона по голландскому методу. 


№ лота

Наименование лота

Госномер

Год выпуска

Балансодержатель

Стартовая цена, тенге

Шаг понижения цены, тенге (голландский метод)

Гарантийный взнос, тенге

1

Т-9.01Я1БР-1.01. Трактор бульдозер

AED 778 E

2012

НГДУ "ЖайыкМГ"

2 000 000

50 000

200 000

2

ГАЗ-33086

358 АР06

2016

НГДУ "ЖылыойМГ"

4 394 700

50 000

200 000

3

Урал 4320 58401-0000010(аис)

 385AD06

2009

НГДУ "ЖылыойМГ"

7 290 000

50 000

200 000

4

Маз 630300

410АВ06

2010

НГДУ "ЖылыойМГ"

10 260 000

50 000

200 000

5

Автогрейдер ГС-250

Е246АНD

2012

НГДУ "ЖылыойМГ"

1 000 000

50 000

200 000

6

Прицеп-Цистерна

74-55 ED

2009

НГДУ "КайнарМГ"

1 691 100

50 000

200 000

7

Прицеп-Цистерна Пц-9

04 ABA06

2012

НГДУ "КайнарМГ"

1 555 200

50 000

200 000

8

TEREX-860 SX

044ЕАВ

2009

НГДУ "КайнарМГ"

7 560 000

50 000

200 000

9

Автотопливозаправщик АТЗ66062-13

213АА06

2012

НГДУ "КайнарМГ"

10 237 500

50 000

200 000

10

Урал 4320

E 843 BV

2005

НГДУ "КайнарМГ"

5 670 000

50 000

200 000

11

КАМАЗ 53228-1960-15

E 803 BV

2009

НГДУ "КайнарМГ"

4 053 600

50 000

200 000

12

Прицеп 4671d3

87BDA06

2015

НГДУ "ДоссорМГ"

1 691 100

50 000

200 000

13

Ko-505a

051 AD06

2012

НГДУ "ДоссорМГ"

6 156 000

50 000

200 000

14

КАМАЗ 6520-26012-73

648AE06

2013

НГДУ "ДоссорМГ"

5 292 000

50 000

200 000

15

Автогрейдер ГС-250

АНD 196 Е

2012

НГДУ "ДоссорМГ"

1 000 000

50 000

200 000

16

T10MБ0121-1 ПТП-40

AHD 192 E

2011

НГДУ "ДоссорМГ"

2 600 000

50 000

200 000

17

Подъёмник ПТП-40 Т-170Б

AHD203E

2005

НГДУ "ДоссорМГ"

2 600 000

50 000

200 000

18

Toyota Land Cruiser

Е 007 AW

2006

УЭМЭ

9 546 800

50 000

200 000

19

Toyota Land Cruiser 100 Gx

Е 070 ВС

2003

УЭМЭ

5 088 900

50 000

200 000

20

Урал 432007-0111-10

925AA06

2000

УЭМЭ

2 025 000

50 000

200 000

21

Паз 32053

052AA06

2008

УЭМЭ

683 100

50 000

200 000

22

УАЗ 390945-360

926AA06

2012

УЭМЭ

248 400

50 000

200 000

23

Hyundai County

453AL06

2015

УЭМЭ

7 520 000

50 000

200 000

24

Hyundai County

455AL06

2015

УЭМЭ

7 520 000

50 000

200 000

График осмотра АТС и СТ потенциальными покупателями:

с 11 января по 31 января 2024 года в следующих производственных структурных подразделениях АО «Эмбамунайгаз»:

- в НГДУ «Жайыкмунайгаз» по адресу Атырауская область, Исатайский район, п. Аккистау ГСТ м/р С.Балгимбаев (расстояние 100 км. от г. Атырау). Ответственный работник – Сагынгалиев Айхан Ламихаевич – начальник колонны (тел.: 87775000221);

- в НГДУ «Жылыоймунайгаз» по адресу Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары. (расстояние 230 км. от г. Атырау). Ответственные работники: руководитель ГТО – Иманов Махамбет Узганович (тел.: 8 702 344 58 80, 8 777 500 40 22); начальник КСТ и АТ Кульсары – Кулбалиев Талгат (тел.:8 771 111 21 72, 8 778 111 21 72), начальник КСТ и АТ Прорва – Саргожиев Багытжан (тел.: 8 702 210 08 95, 8 771 076 70 70);

- в НГДУ «Кайнармунайгаз» по адресу Атырауская область, Кызылкогинский район, Склад МТС в/п Жамансор (расстояние от 180 км. от г. Атырау). Ответственные работники: руководитель ГТО – Ризуанов Елеусин Садихович (тел.: 8 777 775 27 00), начальник КСТ и АТ – Шынгысов Каримолла Рахметович (тел.: 8777 500 80 14); заместитель начальника КСТ и АТ- Аманиязов Жаксыбек Токтабаевич (тел.: 8 777 754 08 20);

- в НГДУ «Доссормунайгаз» по адресу Атырауская область, Макатский район. п. Доссор Склад МТС (расстояние от 90 км. от г. Атырау). Ответственные работники: инженер по транспорту 1 категорий – Мұхамбетжанов Берік (тел.: 8 771 868 86 86), начальник КСТ и АТ- Қазиев Мақсот (8 777 775 01 82), Зам. Начальник КСТ и АТ -Қалиев Нұрлан (8 771 209 90 01);

- в Управлении «Эмбамунайэнерго» по адресу Атырауская область,г. Атырау, Промзона р-н Телевышки КСТиАТ (гараж)  (расстояние от 5 км. от г. Атырау). Ответственный работник – механик – Бисешов Малик Болатұлы (тел.: +7 777 664 03 01, +7 701 344 25 50)

Дата проведения аукциона по голландскому методу – «31» января 2024 года в 10-00 часов по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб.414. Регистрация потенциальных покупателей (участников аукциона) для участия в аукционе и получения аукционных билетов производится с 8-30 до 9-30 час. «31» января 2024 года по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб. 809.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 060002, г.Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб. 809, тел. 8(7122) 76-47-53. 

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо до «29» января 2024 (включительно) представить: 

1) заявку на участие в аукционе по голландскому методу, оформленную в произвольной форме с указанием лота (лотов) участия;

2) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность участника либо представителя участника;

3) копию справки с БВУ о наличии счета (20-значный IBAN счет);

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя на право участия в аукционе и подписание документов от имени потенциального участника аукциона (доверенность);

5) подлинник или копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса, подтвержденного банком;

Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии устава (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), свидетельства о регистрации юридического лица, выписки из учредительного договора о составе учредителей (для акционерных обществ – выписки из реестра держателей ценных бумаг (простых акций) по состоянию не позднее 30 календарных дней до даты проведения аукциона).

Гарантийный взнос вносится путем перечисления денег на расчетный счет АО «Эмбамунайгаз»: БИН 120 240 021 112, ИИК KZ876 010 141 000 156 926 в АО «Народный Банк Казахстана» г.Атырау, SWIFT BIC: HSBKKZKX, ОКПиО 51418669, ОКЭД 06100, Кбе 17, КНП 119. Условие оплаты за имущество – единовременный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

 


 

АО «Эмбамунайгаз» сообщает о реализации нижеуказанных активов путём проведения торгов по голландскому методу:


1)   Приспособление для сборки ротора, находящееся по адресу: г. Атырау, п. Бирлик, промзона, район телевышки, Управление «Эмбамунайэнерго», путем проведения аукциона по голландскому методу со стартовой ценой – 877 400 тенге.

Гарантийный взнос для участия в аукционах – 100 000 тенге.

Шаг понижения цены в аукционе – 50 000 тенге.

2)   Стенд испытания электродвигателей (250А 380В), находящийся по адресу: г. Атырау, п. Бирлик, промзона, район телевышки, Управление «Эмбамунайэнерго», путем проведения аукциона по голландскому методу со стартовой ценой – 27 915 000 тенге.

Гарантийный взнос для участия в аукционе – 200 000 тенге.

Шаг понижения цены в аукционе – 50 000 тенге.

3)   Стенд разборки подшипников электродвигателей, находящийся по адресу: г. Атырау, п. Бирлик, промзона, район телевышки, Управление «Эмбамунайэнерго», путем проведения аукциона по голландскому методу со стартовой ценой – 8 522 000 тенге.

Гарантийный взнос для участия в аукционе – 200 000 тенге.  

Шаг понижения цены в аукционе – 50 000 тенге.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Атырау, п. Бирлик, промзона, район телевышки, Управление «Эмбамунайэнерго». Ответственный работник Управления «Эмбамунайэнерго»: начальник участка - Айтжанов Куандык Абишкалиевич, тел. 8 (7122) 99-33-61, 8 771 868 4919.

 

АО «Эмбамунайгаз» сообщает о реализации нижеуказанных основных средств, числящихся на балансе НГДУ «Жылыоймунайгаз» путём проведения торгов по голландскому методу:


Название основного средства

Стартовая цена

Шаг понижения (голланд.метод)

Размер гарантийного взноса

Адрес

Ответственный работник

1

Центрифуга

249 400

15 000

50 000

Жылыойский район, Вахтовый городок Прорва

Нургалиева Айгуль

8776 063 59 80

2

Центрифуга

249 400

15 000

50 000

3

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80

1 800

100

500

4

Автоклав портативный стерилизационный для инструментов 30л132С

68 400

5 000

30 000

5

Сухожаровой шкаф для стерилизации инструментов/материалов 40л180

15 900

1 000

5 000

6

Операционная лампа бестеневая, передвижная

74 600

5 000

15 000

7

Светильник смотровой с увеличительной лампой, передвижной

120 000

10 000

30 000

8

Светильник смотровой с увеличительной лампой, передвижной

120 000

10 000

30 000

9

Светильник смотровой с увеличительной лампой, передвижной

120 000

10 000

30 000

10

Светильник смотровой с увеличительной лампой, передвижной

120 000

10 000

30 000

11

Машина сушильная

105 000

5 000

30 000

12

Машина сушильная

105 000

5 000

30 000

13

Каток гладильный

33 800

3 000

10 000

14

Роликовая гладильная установка

169 300

10 000

40 000

15

Стиральная машина Л-25-211

37 200

3 000

10 000

16

Стиральная машина Kindy Китай

191 200

10 000

30 000

17

Стиральная машина Kindy Китай

191 200

10 000

30 000

18

Стиральная машина загр.18кг с установкой

263 800

15 000

25 000

19

Каток гладильный

120 000

10 000

30 000

Жылыойский район, месторождение Терен узек, общежитие Терен узек

Иргалиева Айгуль

8 705 105 24 67

20

Роликовая гладильная установка

33 800

3 000

10 000

Жылыойский район, месторождение Кисымбай, общежитие Кисымбай

Кабделов Ерлан

8 702 606 21 88

За дополнительной информацией обращаться по адресу и телефону указанным в таблице.

Дата проведения аукционов по голландскому методу – «31» января 2024 года в 15-00 часов по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб.414. Регистрация потенциальных покупателей (участников аукциона) для участия в аукционе и получения аукционных билетов производится с 14-00 до 14-30 час. «31» января 2024 года по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб. 809.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 060002, г.Атырау, ул. Валиханова, 1, здание АО «Эмбамунайгаз», каб. 809, тел. 8(7122) 76-47-53. 

Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо до «29» января 2024 (включительно) представить: 

1) заявку на участие в аукционе по голландскому методу, оформленную в произвольной форме с указанием лота (лотов) участия;

2) копию паспорта или документа, удостоверяющего личность участника либо представителя участника;

3) копию справки с БВУ о наличии счета (20-значный IBAN счет);

4) документ, удостоверяющий полномочия представителя на право участия в аукционе и подписание документов от имени потенциального участника аукциона (доверенность);

5) подлинник или копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса, подтвержденного банком;

Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии устава (со всеми внесенными изменениями и дополнениями), свидетельства о регистрации юридического лица, выписки из учредительного договора о составе учредителей (для акционерных обществ – выписки из реестра держателей ценных бумаг (простых акций) по состоянию не позднее 30 календарных дней до даты проведения аукциона).

Гарантийный взнос вносится путем перечисления денег на расчетный счет АО «Эмбамунайгаз»: БИН 120 240 021 112, ИИК KZ876 010 141 000 156 926 в АО «Народный Банк Казахстана» г.Атырау, SWIFT BIC: HSBKKZKX, ОКПиО 51418669, ОКЭД 06100, Кбе 17, КНП 119. Условие оплаты за имущество – единовременный платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.